Shalat

Fikih

Meninggalkan Shalat Jumat karena pekerjaan

Waktu kerja kadang bentrok dengan waktu Shalat Jumat di kebanyakan negeri nonmuslim, sementara aturan kerja atau kondisi pekerjaan tak memungkinkan untuk mendapatkan izin Shalat Jumat di masjid, bagaimana hukumnya? Shalat Jumat wajib bagi: Laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Mukallaf, tidak wajib bagi orang gila dan anak yang belum baligh. Menetap permanen, tidak wajib bagi musafir dan penduduk nomaden. Muslim yang diwajibkan Shalat Jumat tak boleh meninggalkannya tanpa alasan syar’i. Ada beberapa hadits yang berisi ancaman dan kecaman terhadap orang yang…

Read More »
Fikih

Khutbah Bukan dengan Bahasa Arab

Ulama sepakat berpendapat disunnahkan khutbah dengan menggunakan Bahasa Arab, tapi mereka berbeda pendapat apakah hal tersebut menjadi syarat ke dalam tiga pendapat: Disyaratkan khutbah dengan Bahasa Arab, dan tidak sah dengan bahasa lain walaupun jamaah tak faham Bahasa Arab. Ini adalah pendapat Maliki, pendapat yang lebih kuat di Mazhab Syafi’i dan pendapat yang masyhur dari Mazhab Hambali. Tak sah khutbah dengan selain Bahasa Arab kecuali diperlukan. Ini merupakan salah satu pendapat di Mazhab Syafi’i dan Hambali. Disunnahkan dengan Bahasa Arab…

Read More »
Fikih

Jarak Wajib Shalat Jumat

Seorang muslim yang tinggal di negeri minoritas muslim kadang tak mendapatkan masjid yang jaraknya dekat untuk Shalat Jumat, berapa jarak tempuh maksimal wajib Jumat, dan berapa jarak tak wajib? Masalah ini tak terlepas dari dua kondisi: Siapa yang tinggal dalam satu daerah (kota atau kampung) yang terdapat Shalat Jumat maka ia wajib Jumatan, masjidnya dekat maupun jauh, menurut pendapat para ulama.Dalilnya adalah, di masa Rasulullah SAW penduduk ‘Awaaly (kampung sebelah timur dan tenggara Madinah) dan penduduk lain sekitar Madinah ikut…

Read More »
Fikih

Bermakmum kepada Pelaku Bid’ah

Imam shalat yang tertuduh pelaku bid’ah beragam kondisinya: Tak dikenal berpendapat bid’ah tapi tak diketahui memegang erat sunnah.Ulama sepakat membolehkan bermakmum kepadanya. Banyak orang salah dalam masalah ini karena tak mau shalat bersama seorang imam shalat sebelum mengetahui aqidahnya, atau mengatakan bahwa imam yang berasal dari negeri tertentu pasti ahli bid’ah. Hal ini menyalahi ajaran generasi salaf dan ulamanya.Ibnu Taimiyah berkata, “Ajaran dasar ahlussunnah waljamaah adalah bahwa mereka Shalat Jumat, Shalat Ied dan shalat berjamaah, dan mereka tidak meninggalkannya seperti…

Read More »
Fikih

Menjamak Shalat karena Cuaca Dingin

Hukum syariat yang berhubungan dengan shalat saat cuaca sangat dingin Beberapa hal yang disyariatkan saat cuaca sangat dingin yang menyulitkan: Meninggalkan shalat jamaah di masjid. Dibolehkan bagi seorang yang menghadapi cuaca sangat dingin untuk shalat di rumahnya dan tidak shalat jamaah di masjid jika perjalanan ke masjid menyulitkan. Dalilnya adalah riwayat Nafi, dia berkata, “Ibnu Umar Azan pada suatu malam yang dingin di daerah Dhajnan dan menambahkan pada adzannya ‘Shalluu fii Rihaalikum (shalatlah di rumah/tempat masing-masing),’ lalu mengatakan kepada kami…

Read More »
Fikih

Menjamak Shalat karena Ujian

Mahasiswa di rantau tak sedang dalam hukum musafir menurut pendapat yang lebih kuat, jadi ia harus melaksanakan shalat pada waktunya masing-masing sebagaimana firman Allah yang artinya, “Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya.” Namun bagaimana jika ia menemui kesulitan? Rasulullah SAW pernah menjamak shalat karena hujan. Beberapa ulama bahkan berpendapat boleh menjamak shalat karena rasa takut dan angin kencang sebagaimana komentar Ibnu Abbas terhadap hadits riwayat Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, “Rasulullah menjamak Shalat Zhuhur dengan Ashar dan…

Read More »
Fikih

Shalat di Pesawat

Bagaimana cara shalat di pesawat jika dikhawatirkan tak bisa melaksanakannya kecuali di pesawat? Shalat sunnah di pesawat? Boleh shalat sunnah di kursi pesawat dengan gerakan isyarat ruku’ dan sujud, tanpa harus berdiri atau menghadap kiblat. Jabir bin Abdullah RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah shalat sunnah di kendaraannya menghadap timur, jika mau shalat wajib dia turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. (HR Bukhary 1048) Shalat wajib di pesawat Kondisi orang bepergian dengan pesawat yang berhubungan dengan waktu shalat: Masuk waktu…

Read More »
Fikih

Shalat di Gereja

Kadang sebuah komunitas muslim menghadapi kendala tempat shalat dan harus shalat jamaah atau Jumat di gereja, atau tempat ibadah agama lain karena tak menemukan tempat selain itu. Lalu hukumnya bagaimana? Ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat di gereja: Jumhur, tidak boleh. Dalilnya: Umar dan Ibnu Abbas menolak shalat di gereja. Rasulullah SAW menolak shalat di suatu tempat dan berkata: هذا موضع حضرنا فيه الشيطان “… syaitan mendatangi kita di tempat ini.“ Tempat ibadah orang kafir adalah tempat syetan. Pendapat yang…

Read More »
Fikih

Tempat Shalat

Allah SWT telah mensyariatkan bagi hambanya untuk shalat di masjid. Allah swt berfirman, “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut pada satu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS An Nuur: 36-37) Abdullah bin Mas’ud berkata, “Barang siapa yang ingin berbahagia…

Read More »
Fikih

Hukum Shalat Jumat untuk Pelajar di Rantau

Kadang jumlah orang Islam sedikit di beberapa tempat, dan kadang susah untuk pergi ke tempat Shalat Jumat karena kondisi kuliah atau pekerjaan. Apakah dalam kondisi ini Shalat Jumat wajib dilakukan dan apakah boleh melakukan jumatan dengan jumlah jamaah yang sedikit? Jika di tempat tersebut terdapat sejumlah jamaah (penduduk setempat atau orang yang tinggal permanen) yang dengannya sah Shalat Jumat, maka wajib mengerjakan Shalat Jumat bagi pelajar, pendatang yang datang berobat atau berdagang, serta semua yang sudah lepas dari hukum safar…

Read More »
Close