Kurban dan Akikah

Kurban Pembahasan kurban terletak pada bab haji karena kurban disyariatkan pada Bulan Haji. Sementara akikah dibahas setelah kurban karena akikah pada hakikatnya adalah kurban. Pengertian kurban Kurban dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah. Udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari Ied, setelah Shalat Ied, dengan niat untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. Read more…

Fikih Haji & Umrah (4): Ziarah ke Masjid Nabawi dan Tempat-tempat Utama di Madinah

Keutamaan Madinah dan Penduduknya Madinah Al-Munawwarah adalah haram, yaitu kota/tempat yang disucikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Makkah yang disucikan oleh Nabi Ibrahim AS. Selain itu, Madinah juga menjadi tempat hijrah Beliau SAW dan tempat turunnya wahyu (selain Makkah dan di luar Makkah-Madinah). Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Madinah merupakan Read more…

Fikih Haji & Umrah (2): Thawaf & Sa’i

Rukun Haji dan Umrah 1: Ihram (Lanjutan) Larangan-larangan Ihram Memakai penutup kepala. Adapun memakai payung, berlindung di bawah pohon, atau mengangkat barang di atas kepala, maka hal tersebut dibolehkan. Memotong dan memendekkan rambut, baik rambut sendiri maupun rambut orang lain yang sedang ihram. Sedangkan memotong rambut orang lain saat tahallul, Read more…

Fikih Haji & Umrah (1): Ihram

Hukum dan Hikmah Haji dan Umrah Haji adalah bagian dari rukun Islam. Dalam sebuah hadits haji disebut sebagai rukun Islam yang kelima dan pada hadits lain disebut sebagai rukun yang keempat. Allah mewajibkan seluruh umat yang beriman untuk berhaji bagi yang memiliki kemampuan, sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran: 97. Read more…

Fikih Zakat (4): Zakat Fitrah

Definisi Zakat Fitrah Zakat Fitrah berasal dari bahasa Arab “zakatul-fitr”. Kata “fitr“ bermakna berbuka (tidak berpuasa). Disebut zakatul-fitr karena terkait dengan bulan Ramadhan, yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap umat Islam, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, yang menjumpai hari terakhir bulan Ramadhan. Dengan demikian, seseorang Read more…

Fikih Zakat (3): Masharif Zakat (Kemana Zakat Disalurkan)

Ketika berada di Madinah, kaum munafik mengejek Rasulullah ﷺ dengan menuntut agar zakat dibagikan secara adil dan sama rata, kemudian turunlah surat At-Taubah ayat 60 tentang pembagian zakat. “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, Read more…