Kajian Islam Kimochi #162

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-162 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. “Tidak ada satu amal shalih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal shalih Read more…

Fikih Jihad (2)

Jihad merupakan pembahasan pertama pada Bab Muamalah dalam Kitab Minhajul Muslim karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kitab Jihad ditulis oleh para ulama agar konsep jihad dalam Islam dapat tersampaikan dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Tujuan jihad dalam Islam adalah untuk (1) memberikan keamanan terhadap masyarakat Islam dan Read more…

Kajian Islam Kimochi #161

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-161 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 161 insya Allah akan diselenggarakan pada: Totok Punggung: Read more…

Kajian Islam Kimochi #160

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-160 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 160 insya Allah akan diselenggarakan pada: Insya Allah Read more…

Kajian Islam Kimochi #159

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-159 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 159 insya Allah akan diselenggarakan pada: Insya Allah Read more…

Kajian Islam Kimochi #158

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-158 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 158 insya Allah akan diselenggarakan pada: Insya Allah Read more…

Kajian Islam Kimochi #157

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-157 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 157 insya Allah akan diselenggarakan pada: Insya Allah Read more…

Kajian Islam Kimochi #156

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-156 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 156 insya Allah akan diselenggarakan pada: Insya Allah Read more…

Kajian Islam Kimochi #155

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-155 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 155 insya Allah akan diselenggarakan pada: Insya Allah Read more…