Kajian Islam Kimochi #162

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-162 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. “Tidak ada satu amal shalih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal shalih Read more…