Kajian Islam Kimochi #161

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-161 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 161 insya Allah akan diselenggarakan pada: Totok Punggung: Read more…