Kajian Islam Kimochi #154

Undangan Kajian Islam Kimochi ke-154 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ucapan syukur atas nikmat Allah SWT dan juga beriring shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Amma ba’du. Dalam Kajian Islam Kimochi edisi 154 insya Allah akan diselenggarakan pada: Dasar-dasar Tahsin Read more…